Preview Mode Links will not work in preview mode

RESET


Oct 10, 2022

Ludzie przychodzą do niej jako osoby zajmującej się językiem i pytają: „to jak jest poprawnie?”. A wtedy Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, odpowiada – zależy gdzie. Gdy idzie do mediów, to powinna mówić poprawną polszczyzną, ale jeżeli rozmawia z dziećmi o uczuciach, to ma w nosie poprawność. - Bardzo często dzieciaki budują neologizmy, albo posługują się kodami z piosenek hip-hopowych. Wówczas próbuję znaleźć z nimi wspólny kod językowy. Chodzi o to, żeby język zbliżał i to jest dla mnie ważniejsze, niż to, czy on jest poprawny, czy nie – mówi gościni najnowszego odcinka podcastu Reset. Dowiedz się więcej o tym, jak język zbliża (lub oddala).

(0:50) - Siła języka i komunikacji
(2:48) - Praca doktorska o umniejszaniu
(6:55) - Przemoc językowa i dorosłość
(7:14) - Niezgoda na porażkę
(7:40) - Złe decyzje i ich konsekwencje
(8:00) - Łańcuszek przenoszenia przemocy językowej
(9:35) - Poczucie winy i zawstydzanie — mechanizmy językowe
(14:16) - Różnorodność w języku obcym
(16:30) - Kobieta stosująca feminatywy
(17:40) - Jaka konstrukcja językowa jest poprawna?
(18:15) - Żargon nastolatków
(26:50) - Nieobecne męskie narracje
(31:27) - Konstrukcje językowe w związkach
(37:40) - Podział ról — stereotypizacja