Preview Mode Links will not work in preview mode

RESET


Jul 11, 2022

W dosłownym tłumaczeniu rezyliencja to elastyczność, odporność oraz sprężystość. Jest czymś, co posiadamy w momencie urodzenia i czymś, co możemy nabywać także w trakcie życia. Jest zdolnością do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na przeciwności losu — tłumaczy w nowym odcinku podcastu Reset Kamila Wykrota, założycielka Mind your Mind oraz Experience LAB, trenerka rezyliencji. Gościni opowiedziała o tym, jak budować swoją odporność psychiczną na każdym etapie życia. Podkreśliła też, że istnieje coś takiego jak neuroplastyczność mózgu. To oznacza, że w każdym wieku możemy, poprzez różne praktyki i ćwiczenia, wpływać na regenerację i odmłodzenie naszego mózgu. Z najnowszego Resetu dowiesz się więcej także o katastrofizacji, odreagowaniu czy uważności. Zapraszamy!


(0:45) - Kim jest Kamila Wykrota?

(3:09) - Rezyliencja - czym jest?

(06:54) - Jak sprawdzić, czy mam w sobie zasoby rezyliencji?

(10:36) - Zadawanie sobie kluczowego pytania (ćwiczenie w rezyliencji)

(12:46) - Katastrofizacja - nasza natura?

(16:55) - Neuroplastyczność mózgu

(20:17) - Co wpływa na naszą rezyliencję

(23:00) - Przypadek Igi Świątek i sportowców w kontekście rezyliencji

(24:00) - Jak budować rezyliencję?

(28:10) - Przyzwolenie na słabości / Odreagowanie

(30:30) - Praca z rezyliencją - przykłady