Preview Mode Links will not work in preview mode

RESET

Feb 28, 2023

Magdalena Orłowska, agentka Allianz Polska, na kanwie raportu “Polaków troski i beztroski” odpowiada na bardzo ważne i trudne życiowe pytania prowadzących - Ani i Oli. Tym razem bierzemy na warsztatach ubezpieczenie na życie, potrzeby jego zawarcia, kwestie testamentowe, edukację finansową naszych rodaków i...