Preview Mode Links will not work in preview mode

RESET


Sep 5, 2022

Osoby neuroatypowe i neuroróżnorodność odnoszą się do mniejszościowego sposobu postrzegania świata oraz do mniejszościowego sposobu budowy naszego mózgu. W różny sposób przetwarzamy informacje z naszego otoczenia i w różny sposób wchodzimy z nim w interakcję — mówi w rozmowie z Anną Malinowską i Aleksandrą Brzozowską Mateusz Płatos, Adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Stowarzyszenia ”Mary i Max”. Sprawdź, jak wspierać osoby atypowe i jak funkcjonuje polska szkoła pod kątem osób neuroatypowych. Dowiedz się też więcej o spektrum autyzmu. Zapraszamy na Reset po wakacjach!

(2:00) - przywitanie z gościem
(2:22) - neuroróżnorodność — definicja
(4:20) - atypowość — skąd wiemy, że jesteśmy neuroróżnorodni
(8:25) - główny cel koncepcji neuroróżnorodności
(11:30) - szkolnictwo w kontekście neuroróżnorodności 
(18:15) - przygotowanie uczelni do wsparcia różnorodności
(21:35) - osoby ze spektrum autyzmu — wyjaśnienie
(28:45) - rekomendacje dla menadżerów zarządzających zespołami
(32:13) - osoby atypowe w relacjach społecznych
(35:09) - Jak wspierać stowarzyszenie wspierające osoby atypowe?